Πολιτική απορρήτου

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά
Γενικές πληροφορίες
Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που ακολουθεί το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο αποτύπωμα αυτού του δικτυακού τόπου.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;
Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, τα δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα υπολογιστών μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, το λειτουργικό σας σύστημα ή την ώρα εμφάνισης της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;
Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί η παροχή του ιστότοπου χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε επί των δεδομένων σας;
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αυτή ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Για το θέμα αυτό, καθώς και για άλλες ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αποτύπωμα.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων
Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αναλυθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με cookies και τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2 Φιλοξενία και δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN)
Εξωτερική φιλοξενία
Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (hosters). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του παρόχου φιλοξενίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μεταδεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας, συμβατικά δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα που παράγονται μέσω ενός ιστότοπου.

Ο οικοδεσπότης χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β DSGVO) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO).

Ο πάροχος φιλοξενίας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών του και θα ακολουθεί τις οδηγίες μας όσον αφορά τα δεδομένα αυτά.

Σύναψη σύμβασης για την κατ’ ανάθεση επεξεργασία

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επεξεργασία σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων, έχουμε συνάψει σύμβαση για την ανάθεση της επεξεργασίας με τον πάροχο φιλοξενίας μας.

3 Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες
Προστασία δεδομένων
Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση σχετικά με το αρμόδιο γραφείο.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να βρεθεί εδώ.

Υπεύθυνος φορέας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοια).

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων
Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό, αρκεί μια ανεπίσημη επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί μας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε ειδικές περιπτώσεις και στο άμεσο μάρκετινγκ (άρθρο 21 DSGVO)
ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 6 ABS. 1 LIT. E Ή F DSGVO, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΒΆΣΕΙ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ ΔΙΑΤΆΞΕΩΝ. Η ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗ ΔΙΕΚΔΊΚΗΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21.1 ΤΟΥ DSGVO).

ΕΆΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΈΤΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΠΛΈΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΎ ΝΌΜΟΥ ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή
Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτομάτως βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης, τα οποία παρέχονται σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS
Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης ευαίσθητου περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστής του ιστότοπου, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση επειδή η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο του λουκέτου στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Κρυπτογραφημένες συναλλαγές πληρωμών σε αυτόν τον ιστότοπο
Εάν, μετά τη σύναψη μιας σύμβασης κόστους, υπάρχει η υποχρέωση να μας διαβιβάσετε τα δεδομένα πληρωμής σας (π.χ. τον αριθμό λογαριασμού στην περίπτωση εξουσιοδότησης άμεσης χρέωσης), τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής.

Οι συναλλαγές πληρωμής μέσω των συνήθων μεθόδων πληρωμής (Visa/MasterCard, άμεση χρέωση) πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση επειδή η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο του λουκέτου στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Με την κρυπτογραφημένη επικοινωνία, τα δεδομένα πληρωμής που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση
Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα για το σκοπό αυτό και για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο αποτύπωμα. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το ελέγξουμε. Κατά τη διάρκεια της επαλήθευσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή διεκδίκηση νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
Εάν έχετε υποβάλει ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) DSGVO, πρέπει να διενεργηθεί αξιολόγηση των συμφερόντων σας και των συμφερόντων μας. Εφόσον δεν έχει καθοριστεί ποιο συμφέρον υπερισχύει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά – πέραν της αποθήκευσης – μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Ένσταση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ
Διαφωνούμε με τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητά. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να λάβουν νομικά μέτρα σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, π.χ. μέσω μηνυμάτων spam.

4. συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
Μπισκότα
Οι σελίδες μας στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τερματική σας συσκευή. Αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) ή μόνιμα (μόνιμα cookies) στην τελική σας συσκευή. Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή μέχρι το πρόγραμμα περιήγησης ιστού να τα διαγράψει αυτόματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες της τρίτης εταιρείας (π.χ. cookies για τη διεκπεραίωση υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για την προβολή διαφημίσεων.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απαραίτητα cookies) ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που επιθυμείτε (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία του καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπου) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, εκτός εάν ορίζεται άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies, η αποθήκευση των εν λόγω cookies βασίζεται αποκλειστικά σε αυτή τη συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO)- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την εγκατάσταση των cookies και να τα επιτρέπετε μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτες εταιρείες ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή
Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι

τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης
Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
URL παραπομπής
Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
Ώρα αιτήματος διακομιστή
Διεύθυνση IP
Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του, για το οποίο πρέπει να καταγράφονται τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Φόρμα επικοινωνίας
Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων επικοινωνίας που έχετε παράσχει εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 (1) lit. b DSGVO, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση μιας σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO), εφόσον έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – δεν θίγονται.

Έρευνα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από αυτό (όνομα, ερώτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO), εφόσον έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο
Μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο για να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που καταχωρίζετε για τον σκοπό αυτό μόνο για τη χρήση της συγκεκριμένης προσφοράς ή υπηρεσίας για την οποία έχετε εγγραφεί. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες που ζητούνται κατά την εγγραφή πρέπει να παρέχονται πλήρως. Διαφορετικά, θα απορρίψουμε την εγγραφή.

Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών, π.χ. στο πεδίο εφαρμογής της προσφοράς ή σε περίπτωση τεχνικά αναγκαίων αλλαγών, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δώσατε κατά την εγγραφή σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την υλοποίηση της σχέσης χρήστη που δημιουργείται με την εγγραφή και, εάν είναι απαραίτητο, για την έναρξη περαιτέρω συμβάσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO).

Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή θα αποθηκεύονται από εμάς για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια θα διαγράφονται. Οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

5 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Πρόσθετα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με το Shariff
Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούνται πρόσθετα μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Μπορείτε συνήθως να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα από τα αντίστοιχα λογότυπα των κοινωνικών δικτύων. Για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε αυτά τα πρόσθετα μόνο σε συνδυασμό με τη λεγόμενη λύση “Shariff”. Αυτή η εφαρμογή εμποδίζει τα πρόσθετα που είναι ενσωματωμένα σε αυτόν τον ιστότοπο να διαβιβάζουν δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο όταν εισέρχεστε για πρώτη φορά στη σελίδα.

Μόνο όταν ενεργοποιείτε το αντίστοιχο πρόσθετο κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή του παρόχου (συγκατάθεση). Μόλις ενεργοποιήσετε το πρόσθετο, ο αντίστοιχος πάροχος λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) ταυτόχρονα, ο αντίστοιχος πάροχος μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο στον λογαριασμό χρήστη σας.

Η ενεργοποίηση του πρόσθετου συνιστά συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Facebook plugins (“Like” και “Share” button)
Τα plugins του κοινωνικού δικτύου Facebook είναι ενσωματωμένα σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί “Like” σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πρόσθετων του Facebook εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook μέσω του πρόσθετου. Με αυτόν τον τρόπο, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί “Like” του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχοι των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων και της χρήσης τους από το Facebook. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Εάν δεν θέλετε να μπορεί το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό σας στο Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Facebook.

Η χρήση των πρόσθετων στοιχείων του Facebook βασίζεται στην § 6 παρ. 1 lit. f DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Plugin για το Instagram
Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι λειτουργίες παρέχονται από την Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε περιεχόμενο από αυτόν τον ιστότοπο με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχοι των σελίδων, δεν έχουμε γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων και της χρήσης τους από το Instagram.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin για το Pinterest
Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης από το κοινωνικό δίκτυο Pinterest, το οποίο διαχειρίζεται η Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, ΗΠΑ (“Pinterest”).

Όταν καλείτε μια σελίδα που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Pinterest. Το πρόσθετο διαβιβάζει τα δεδομένα εγγραφής στον διακομιστή του Pinterest στις ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιέχουν τη διεύθυνση IP σας, τη διεύθυνση των ιστότοπων που επισκεφτήκατε και οι οποίοι περιέχουν επίσης λειτουργίες του Pinterest, τον τύπο και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το Pinterest και τα cookies.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να διασφαλίσει την υψηλότερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον έχει ζητηθεί η αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό, το πεδίο εφαρμογής και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Pinterest, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό και τις επιλογές σας για την προστασία του απορρήτου σας, στις πληροφορίες του Pinterest για την προστασία των δεδομένων: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης
Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης ιστού Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα “cookies”. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η αποθήκευση των cookies της Google Analytics και η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης βασίζονται στο άρθρο 6 (1) lit. f DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο πριν μεταδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Για λογαριασμό του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή του ιστότοπου. Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από την Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ένσταση στη συλλογή δεδομένων

Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο. Θα οριστεί ένα cookie εξαίρεσης, το οποίο θα αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας σε μελλοντικές επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο: Απενεργοποιήστε το Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Επεξεργασία παραγγελιών

Έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών με την Google και εφαρμόζουμε πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των γερμανικών αρχών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του Google Analytics.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από την Google σε επίπεδο χρήστη και συμβάντος και συνδέονται με cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. αναγνωριστικό χρήστη) ή αναγνωριστικά διαφήμισης (π.χ. cookies DoubleClick, αναγνωριστικό διαφήμισης Android) ανωνυμοποιούνται ή διαγράφονται μετά από 14 μήνες. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google AdSense
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdSense, μια υπηρεσία ενσωμάτωσης διαφημίσεων. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Το Google AdSense χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Το Google AdSense χρησιμοποιεί επίσης τα λεγόμενα web beacons (αόρατα γραφικά). Μέσω αυτών των web beacons, μπορούν να αναλυθούν πληροφορίες όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών σε αυτές τις σελίδες.

Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies και τα web beacons σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και την παράδοση των μορφών διαφήμισης θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβαστούν από την Google στους συμβατικούς εταίρους της Google. Ωστόσο, η Google δεν θα συγχωνεύσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει.

Η αποθήκευση των cookies AdSense βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο την προσφορά του στο διαδίκτυο όσο και τη διαφήμισή του.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ωστόσο λάβετε υπόψη ότι εάν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την Google με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

Google Analytics Remarketing
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λειτουργίες Remarketing του Google Analytics σε συνδυασμό με τις διασταυρούμενες λειτουργίες Google Ads και Google DoubleClick. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Η λειτουργία αυτή καθιστά δυνατή τη σύνδεση των ομάδων-στόχων διαφήμισης που δημιουργούνται με το Google Analytics Remarketing με τις διασταυρούμενες λειτουργίες των Google Ads και Google DoubleClick. Με αυτόν τον τρόπο, εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα βάσει ενδιαφέροντος που έχουν προσαρμοστεί σε εσάς με βάση την προηγούμενη χρήση και συμπεριφορά περιήγησης σε μια τελική συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο) μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε μια άλλη τελική συσκευή σας (π.χ. tablet ή PC).

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Google θα συνδέσει το ιστορικό περιήγησής σας στο διαδίκτυο και στις εφαρμογές με το λογαριασμό σας Google για το σκοπό αυτό. Αυτό επιτρέπει την εμφάνιση των ίδιων εξατομικευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων σε όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το λογαριασμό σας Google.

Για την υποστήριξη αυτής της δυνατότητας, το Google Analytics συλλέγει αναγνωριστικά χρήστη με πιστοποίηση Google, τα οποία συνδέονται προσωρινά με τα δεδομένα του Google Analytics για τον ορισμό και τη δημιουργία κοινών για τη στόχευση διαφημίσεων μεταξύ συσκευών.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε μόνιμα από την επαναληπτική αγορά/προσανατολισμό μεταξύ συσκευών απενεργοποιώντας την εξατομικευμένη διαφήμιση- ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Η συγκέντρωση των δεδομένων που συλλέγονται στο λογαριασμό σας Google βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να δώσετε ή να ανακαλέσετε στη Google (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Σε περίπτωση διαδικασιών συλλογής δεδομένων που δεν συγχωνεύονται στο Λογαριασμό σας Google (π.χ. επειδή δεν έχετε Λογαριασμό Google ή έχετε αντιταχθεί στη συγχώνευση), η συλλογή δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Το έννομο συμφέρον προκύπτει από το γεγονός ότι ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει συμφέρον από την ανώνυμη ανάλυση των επισκεπτών του ιστότοπου για διαφημιστικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες και διατάξεις για την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Διαφημίσεις Google και παρακολούθηση μετατροπών Google
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφημίσεις της Google. Το Google Ads είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής διαφήμισης της Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Στο πλαίσιο των διαφημίσεων Google Ads, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπών. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετείται από την Google, ένα cookie δημιουργείται για την παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη από το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτά τα cookies χάνουν την εγκυρότητά τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική αναγνώριση του χρήστη. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί ορισμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, η Google και εμείς μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτή τη σελίδα.

Κάθε πελάτης του Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν στους ιστότοπους των πελατών της Google Ads. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για τους πελάτες του Google Ads που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπής. Οι πελάτες γνωρίζουν το συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν καμία πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην παρακολούθηση, μπορείτε να αντιταχθείτε σε αυτή τη χρήση απενεργοποιώντας εύκολα το cookie παρακολούθησης μετατροπής της Google μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στις ρυθμίσεις χρήστη. Τότε δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών.

Η αποθήκευση των “cookies μετατροπής” και η χρήση αυτού του εργαλείου παρακολούθησης βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις της Google και την παρακολούθηση μετατροπών της Google στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για την εγκατάσταση των cookies και να τα επιτρέπετε μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

7. NEWSLETTER
Λεπτομέρειες ενημερωτικού δελτίου
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, σας ζητάμε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση της για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, π.χ. μέσω του συνδέσμου “διαγραφή” στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που παρέχετε για να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο θα αποθηκεύονται από εμάς ή από τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Τα δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για άλλους σκοπούς δεν θα επηρεαστούν από αυτό.

Μόλις διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα αποθηκευτεί από εμάς ή από τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα, εάν είναι απαραίτητο, για να αποτραπούν μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα της μαύρης λίστας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το συμφέρον σας όσο και το συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

8. plugins και εργαλεία
YouTube με εκτεταμένη προστασία δεδομένων
Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο από το YouTube. Ο διαχειριστής των σελίδων είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Χρησιμοποιούμε το YouTube σε εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Σύμφωνα με το YouTube, αυτή η λειτουργία σημαίνει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου πριν παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, η διαβίβαση δεδομένων στους συνεργάτες του YouTube δεν αποκλείεται απαραίτητα από τον εκτεταμένο τρόπο προστασίας δεδομένων. Έτσι, το YouTube δημιουργεί μια σύνδεση με το δίκτυο Google DoubleClick, ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε ένα βίντεο.

Μόλις ξεκινήσετε ένα βίντεο του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό λέει στον διακομιστή του YouTube ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό κάνοντας αποσύνδεση από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookies στην τελική σας συσκευή μετά την έναρξη ενός βίντεο. Με τη βοήθεια αυτών των cookies, το YouTube μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη σύνταξη στατιστικών βίντεο, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την αποτροπή προσπαθειών απάτης. Τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε.

Εάν είναι απαραίτητο, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων μετά την έναρξη ενός βίντεο στο YouTube, στις οποίες δεν έχουμε καμία επιρροή.

Το YouTube χρησιμοποιείται με σκοπό την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Εφόσον έχει ζητηθεί η αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο YouTube μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de.